Blog

Zijn tijd

Onze gedachten zijn anders dan de gedachten van De Here. En daar kom ik steeds meer achter in de periodes waar ik doorheen gegaan ben. Onze menselijke gedachten kunnen nooit zover en zo diep reiken dan de gedachten van De Here. Wij weten vaak niet ééns wat er in de diepten van ons hart verborgen ligt. Wat we door de jaren heen hebben opgesloten in ons hart. De vergeten verborgenheden….

Ware schoonheid

Dit  stukje heb ik een tijdje terug geschreven en alleen op facebook geplaatst. Nu dacht ik vanmorgen dat het ook wel mooi is om het stukje op de site te plaatsen. De afbeelding is van Marion de Klein. Ware schoonheid zit van binnen. Wij zijn het licht van de wereld, dus de mensen die in de wereld zijn zullen het licht van Jeshua in ons zien. Toch?? We hoeven niet…

Sterk hé

Zo er is een hele bijzondere periode verstreken. Een tijd alleen met Hem, zonder contacten met de wereld erbuiten. Alleen luisteren naar Zijn stem. Niet zelf alsmaar spreken, maar alleen luisteren. En wanneer je zo luistert komen  ook weer dingen aan het licht waar Hij het graag met je over hebben wilt. En dan kom je er ook achter dat De Here toch ook wel dingen zegt die je toch…

Het Hogepriesterlijk gebed Johannes 17

Dit sprak Jezus en Hij hief Zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen; verheerlijk Uw Zoon, opdat Uw Zoon U verheerlijke, gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Ik heb U…