Blog

Jij bent het middelpunt van Zijn belangstelling

JE STAAT IN HET MIDDELPUNT VAN ZIJN BELANGSTELLING God kijkt niet naar je:diploma’s, baan, hobby’s, harde werken, top prestaties in de sport, grote huis, dure sportauto, populariteit bij je vrienden. Het maakt God niet uit of je: dik, dun, groot of klein zou zijn.Het maakt God niet uit wat de mensen over je zeggen. God kijkt niet steeds terug naar je oude zonden. Het maakt God niet uit of je super mooie gebeden uitspreekt of in je eigen woorden een…

Maleachi 3:13-18 uit de NBG

Vermetel zijn uw woorden over Mij, zegt de Here. En dan zegt gij: Wat hebben wij dan onder elkander over U gesproken? Gij zegt: Nutteloos is het te dienen; wat gewin geeft het, dat wij Zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de Here der heerscharen? En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook…