Wie ben ik

fotoWelkom op vreugdeolie.

Mijn naam is Betty Hoogland. Officieel Elizabeth, een prachtige naam met voor mij een geweldige betekenis. Gewijd aan God. Omdat Betty  mijn roepnaam is gebruik ik alle twee mijn namen. Samen met mijn lieve man, onze prachtige zoon en dochter en trouwe hond wonen we in een Fries dorp. In het dagelijkse leven ben ik gastouder, en verder heb ik alle tijd voor de kinderen.

In mijn vrije tijd ben ik veel aan het schrijven. Veel over de gebeurtenissen in het leven en Gods aanwezigheid hierin.

De naam vreugdeolie is gegeven door De Heer. En God geeft ons ook Zijn vreugdeolie. Het opwekkings lied 371 beschrijft dit ook mooi. Het is niet Gods wil dat wij blijven in onze moeilijke situaties. Hoe moeilijk de situatie ook is, God heeft een ander en beter plan met ons leven. Met mijn schrijven hoop ik ieder te bemoedigen, dat God je leven wil, en kan herstellen.

Mijn grootste dank gaat uit naar De Heer. Zonder Hem is deze website niet mogelijk. Zonder de melodie van het spreken van Zijn Geest kan ik niets doen. Laat De Heer tot jullie harten spreken via vreugdeolie. Veel leesplezier en Gods zegen wens ik jullie allen toe

Tot slot wil ik deze prachtige Bijbel tekst met jullie delen Jesaja 61:10. Ik verblijd mij zeer in De Heer, mijn ziel juicht in mijn God. Want Hij heeft heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld.
De Bijbel teksten die ik plaats op vreugdeolie komen uit de NBG.

Het delen van stukjes op de site staat vrij.

Heb je een gebedsverzoek en/of vragen  mail  gerust naar vreugdeolie@outlook.com