Blog

Het plan

belovedMijn papier is leeg, en ik staar er naar. Onzeker over mijn onderwerp wat ik zal gaan schrijven. Of geen inspiratie? Niet weten wat Hij wil waar ik over schrijven zal. Moet ik wel iets schrijven? Waarom wil ik iets schrijven? Is het om dat De Here wil dat ik iets ga schrijven of voel ik een lichte druk omdat ik denk dat de mensen die mijn site lezen iets nieuws verwachten? Hm verwarrend….. Heb een tijdje het gevoel dat God met iets bezig is in mij. Er staat iets te gebeuren in mijn leven. Dus ja, dan gaan mijn gedachten toch wel een beetje die richting uit. Zal ik over het nu nog onbekende gaan schrijven? In mijn gebed, wat trouwens meer gesprekken met mijn ogen open zijn, waarbij ik aan tafel zit vroeg ik God wat Zijn plan is. Wanneer ik in gesprek ben met God terwijl ik in de auto zit kan ik ook moeilijk mijn ogen dicht doen. Dus ik had voor mezelf ingeschat dat dit best een acceptabele manier van gebed is. Ook bid ik met met mijn ogen dicht hoor. Alleen zijn die gebeden van een ander karakter. Het gebed waar ik net over sprak is eigenlijk gewoon een gesprek/contact met God. Dus zo gezegd vroeg ik aan God waar ik over kon gaan schrijven. Zijn antwoord hierop was: Wat houdt je bezig? Ueh, nou best veel! Er is vooral een soort opwinding omdat er iets veranderd is in mijn geestelijke leven. Er zijn geen blokkades meer die mij bij Hem weghouden. De hele dag ben ik met Hem en ervaar ik een spanning omdat ik geloof dat er iets gebeuren gaat. Nog steeds had ik geen onderwerp voor mijn schrijven. God is ook wel ééns niet helder en duidelijk in Zijn antwoord.

Gister dacht ik bij mezelf dat ik God nu wel weer vragen kon wat Zijn plan is met mijn leven. Elk kind van God heeft gehoord dat God een plan met zijn/haar leven heeft. Hoeveel mensen dit volledig zeker weten wat dat specifieke plan is? Zelf heb ik niet veel mensen gesproken die het echt weten. Bij veel is er nog een soort onzekerheid. Wat is Gods plan? Ik weet dat het reddingsplan wel het grootste en bijzonderste plan is. De kruisiging van De Here Jezus onze redding! Wat nu het specifieke persoonlijke plan voor ons persoonlijk is valt niet altijd mee om dit helder te ontdekken. Er zijn wel mensen geweest die allemaal wel iets te vertellen hadden over Gods plan voor mijn leven. Dit waren allemaal wel vrij uitéénlopende zaken. En van al die dingen heb ik wel iets gedaan, maar of hier nu een duidelijke geestelijke bevrediging in was kan ik nu niet zeggen. Nu heb ik niet deze bedieningen gedaan omdat mensen dit uitgesproken hebben. Het verliep gewoon zo, en we proberen zo goed mogelijk voor Hem te leven en ons in te zetten. Een paar jaar terug dacht ik dat de genezingsbediening echt mijn specifieke bediening was. En nog steeds voel ik het geestelijk ‘branden’ wanneer er voor zieke/gebonden mensen gebeden moet worden. Iets van 2 jaar heb ik gebeden in een gebedsteam van die gemeente. Eén avond in de week kwamen we samen en daar kon gebeden worden door 3 mensen en mij. Was heel bijzonder, en ik mis dit nog steeds. Niet om daar op die plaats met die mensen te zijn, maar wel het bidden voor mensen. In die periode had ik niet het voldane gevoel dat dit nu Zijn plan is voor mijn leven om me hier volledig full- time op te storten. En gelukkig kunnen we altijd voor anderen bidden, maar om in een speciaal team te bedienen is denk ik niet het plan voor mij. Het idee dat er een groot vast levenslang plan is, heb ik voor mezelf losgelaten. Hoe we leven in Zijn plan zal ook afhangen van onze geestelijke ontwikkeling. Zitten we boven op de berg? Of bevinden we ons in de woestijn? Dit zal uitmaken in hoe je op dat moment met Hem leeft. Wanneer je een geestelijke doorbraak hebt ontvangen zal dit ook vast voor verandering zorgen in het plan. Wel weet ik dat we allemaal nodig en belangrijk zijn. We zijn allemaal schakeltjes in het lichaam van Christus. De ene de voet de ander de armen. Iedereen is nodig in Het lichaam, ook wanneer je denkt dat je bediening klein is.

Voor mij persoonlijk ervaar ik dat Gods plan ook inhoudt dat we leven met Hem. Leven met en door de gaven die Hij ons gegeven heeft om een ander tot zegen te zijn. Zoals ik al schreef kunnen we bidden voor genezing voor een ander, maar dan niet als een alléénstaand plan. Gods plan is veel breder en groter dan de focus op één of meerdere bedieningen. Wanneer we toegewijd met Hem leven en luisteren naar Zijn stem zullen we de juiste weg bewandelen en zullen we openbaring krijgen in Zijn wil.

Met het borrelende gevoel in mijn buik dat er iets moet gaan gebeuren in mijn leven ben ik er speciaal voor gaan zitten. Ik weet dat Hij iets met mij van plan is. Nu ik weer genezing heb ontvangen sta ik er ook open voor. En wanneer je open staat krijgt God de ruimte om verder te gaan met je. Overtuigd dat ik een helder antwoord zou krijgen ging ik de grote vraag stellen. Door Zijn aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest in mij kon ik het allemaal wel aan. Zo gezegd ging ik mijn antwoord bij God halen. Wat is Uw plan?, wat wilt U dat ik ga doen? In spanning wachtend op een antwoord, misschien ook wel een beetje angstig voor wat er komen gaat. Ja ja dacht ik, nu moet ik er echt voor gaan. Zijn antwoord bracht me niet heel veel duidelijkheid. Aan de andere kant ontdekte ik Zijn aard in dit antwoord. Het antwoord op mijn ‘plan’ vraag was: Wat wil jij gaan doen? Wat vind jij leuk? Welke gaven kun je gebruiken?  Uuuuuuhh soms is het toch makkelijker als iemand het antwoord geeft en ik zelf niet na hoef te denken! Die zekerheid veranderde langzaam in twijfel en onzekerheid. Niet het antwoord wat ik nu verwachtte maar er toch over na ging denken. Wat ik leuk vind..?.Oké, er zijn veel dingen wat me leuk lijkt te doen. Het lijkt me leuk om mee te zingen met het aanbiddingsteam. Of zelf de aanbidding leiden om maar een stapje verder te gaan. Nog nooit heb ik in het openbaar gezongen. Kan ik wel een beetje zuiver zingen? Straks horen ze mijn stem!!! En zo hoog als die liedjes zijn red ik ook niet op met die stembandjes van me. Meezingen met de aanbidding is wel zo’n beetje een verborgen droom. En Here ik wil weer bidden voor mensen. En dit heb ik ook vaker gevraagd aan U. Ben ik te afwachtend of moest ik meer gerestaureerd worden vanbinnen uit? Het is ook wel een lastig jaar geweest, maar dat neemt mijn verlangen niet weg dat ik weer voor mensen wil bidden. Mattheus 10:8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Dat is een ware tekst waar ik me zeker in kan vinden. Er was nog iets wat ik graag zou willen. De Here vroeg mij of ik dat zou willen. JA, dat zou ik willen. maar, maar nee…….zoals het nu staat is er 200% angst om dat te gaan doen! Ach voor wie geloofd is alles mogelijk hé. In de tijd van hyves plaatste ik ook wel ééns wat. En wanneer ik over Jezus wilde vertellen draaide ik zoveel mogelijk  om heen omdat ik de Naam van Jezus niet durfde te plaatsen. En kijk nu! Een website vol met lof en eer aan de grote God en mijn liefde Jezus. Ja ik hou van Jezus en de schaamte is allang voorbij om daar 0ver te getuigen. Wat dit nu precies is wat ik zou willen en De Here mij vroeg laat ik nog even bij mezelf. Ik heb geleerd dat wanneer ik dingen ga uitspreken  ik misschien in verwarring raak. Wanneer mensen er met hun mening over komen, of me per ongeluk een bepaalde richting uit duwen doe ik niet het juiste. Dus eerst wil ik dit samen met God uitzoeken. En als het echt de plaats in mijn leven heeft gekregen ga ik er zeker over schrijven. Om uit te stappen voor God ben ik er achter dat je toch wel een zeker mate van vrijmoedigheid moet hebben. Van nature ben ik niet bepaald extravert. In de belangstelling staan is niet mijn ding. Ben de stille aanwezige die op de achtergrond staat. En om nu de rest van mijn leven alleen maar stukjes te schrijven en verder niets kan ook niet de bedoeling zijn. Mijn onzekerheden en angsten overwinnen is niet overbodig dus. Het is mijn aard dat ik rustig ben. Mijn zelfbeeld en dingen die tegen mij gezegd zijn hebben ook zijn invloed op hoe ik mij in het openbaar gedraag, of hoe ik over mezelf denk. Al weer een aantal jaar geleden is er iets tegen mij gezegd. Hierdoor werd ik onzeker over mijn geestelijk leven en of ik het wel bij het rechte eind zou hebben. Deze persoon kwam zeker/sterk over. Door het voorkomen van deze persoon raakte ik denk ik onder de indruk waardoor ik datgene wat uit gesproken was als waarheid aannam. Ik ging onder de grens van nederigheid zitten en durfde nergens meer een mening over te geven. Woorden, ze kunnen zo vernietigend werken. We beseffen niet altijd wat de schade bij een ander is door wat we met onze woorden aangericht hebben. Ook bij christenen onder elkaar waarbij de ene zich geestelijker voelt dan de andere kan hij/zij door zijn/haar woorden de ander neermaaien. De ander voelt zich gekwetst of minderwaardig omdat de ander het wel beter zal weten. We willen het toch niet op ons geweten hebben dat iemand anders zo vast geraakt is door de woorden die uit onze mond zijn gekomen. Vervloekingen en zegen komt uit dezelfde mond. Dus laten we elkaar zegen en opbouwen in plaats van te kwetsen of af te breken. Voor God is iedereen gelijk. Allemaal hebben we het recht om te spreken en het recht om er te zijn

Wat mij duidelijk werd in Gods antwoord op mijn vraag wat Zijn plan is, ontdekte ik de vrije keuze die Hij ons geeft. De Here vroeg in dit geval wat ik zelf zou willen. Het is geen dwang wat Hij ons oplegt maar een keuze. Als Hij wel Zijn plan duidelijk kenbaar zou maken aan je, zou het nog steeds iets zijn wat je ook echt ligt. Hij Zelf legt het verlangen in ons hart waar we in mogen uit stappen. In mijn geval kreeg ik vrijheid. En hierin zie ik het zachte liefdevolle karakter van God. God kijkt ook naar onze behoeftes en verlangens. Maken we een keuze, en Hij staat er achter, dan zal Zijn zegen hier op rusten. Voor mij is Gods plan met mijn leven een ruimer, vrijer, veelzijdiger begrip geworden. Ik luister naar Zijn wil, en leef mijn leven met daarin de gave die Hij geschonken heeft. Een vast strak plan zal misschien niet altijd haalbaar zijn omdat ons geestelijk leven ook veranderen kan. We kunnen geestelijk groeien, of in een herstel periode terecht komen. En deze dingen heeft zijn invloed op hoe we in onze bediening staan. Voor ieder zal dit verschillend zijn.

Wat ik hier schrijf over Gods plan is hoe ik Zijn plan beleef en ervaar in mijn leven. Wie weet is dit ook in jou leven zo, of juist niet. Wat ik bedoel te zeggen is dat mijn beleving geen vaststaand feit is. Wanneer iemand dit totaal anders ervaart is dat geen probleem. Ieder beleefd de dingen op zijn manier. God is hierin altijd standvastig, Hij blijft altijd Dezelfde. Zijn plan? Voor de ene duidelijk en de ander onduidelijk. Maar voor ieder is er een plan.

Gods zegen en liefs Betty

Deel dit verhaal:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on Pinterest

Auteur Omschrijving

JEZUS is mijn rots, mijn vaste grond waarop ik sta, mijn redding, mijn leven, mijn grootste liefde

Geen reactie aan “Het plan

Je moet zijn logged in om een commentaar te plaatsen