Bemoediging

Gods liefde voor jou

 Een oud stukje wat ik vorig jaar van de Here kreeg.Vooral in deze moeilijke tijd vol van terreur, angst, onzekerheden, egoisme is het voor mij zo’n rustpunt om alleen naar Hem te kijken en me niet laten mee zuigen door de wereld die met de dag harder wordt. Hij staat boven alles. Want niks in dit leven is zeker of vast. Het enige dat zeker is, is Zijn liefde voor…

Het eeuwige verder

Het eeuwige verder. Dood is als het leven, en bezorgd je een groot verdriet. Verwacht, onverwacht, er op voorbereidt? Of toch niet? Onvermijdelijk, niet te stoppen, niet te keren. Dood het einde? Of een nieuw begin? De opstandings kracht geeft het einde weer zin. De dood opent zijn deur, er komt een lege plaats, een groot gemis. Wie is sterker dan de dood? Wie kan hem stoppen of keren? Je…

Mooi vlinder

Mooie vlinder, Mooie vlinder je zit daar in de schaduw vleugel lam. Mooie vlinder wat gebeurde er in je leven? Waarom ben je zo bang? Eéns voelde je je zo klein onbelangrijk en niet gezien. De handen van De Here weefde en vormde jou. Mee ging jij in Zijn transformatie. Al Zijn kracht en bescherming borduurde Hij om je heen. Samen met Hem! Je was niet meer alleen. Hij creërde…

Het plan

Mijn papier is leeg, en ik staar er naar. Onzeker over mijn onderwerp wat ik zal gaan schrijven. Of geen inspiratie? Niet weten wat Hij wil waar ik over schrijven zal. Moet ik wel iets schrijven? Waarom wil ik iets schrijven? Is het om dat De Here wil dat ik iets ga schrijven of voel ik een lichte druk omdat ik denk dat de mensen die mijn site lezen iets…

leg je stenen nu maar neer!

Here ik ben een murenbouwer. De grootste. sterkste, dikste, zwaarbewaakte muren zijn de mijne. Toen ik een kleuter was begon ik met bouwen. Een veilige plaats had ik gevonden. Een klein dun muurtje, waar de gemaakte lach en vrolijkheid voldoende afweer was om dit muurtje te beschermen. Ja, ik was een kleuter die wist wanneer je bleef lachen en geen tranen liet zien niemand aan je muur zou komen. Door…

Zijn tijd

Onze gedachten zijn anders dan de gedachten van De Here. En daar kom ik steeds meer achter in de periodes waar ik doorheen gegaan ben. Onze menselijke gedachten kunnen nooit zover en zo diep reiken dan de gedachten van De Here. Wij weten vaak niet ééns wat er in de diepten van ons hart verborgen ligt. Wat we door de jaren heen hebben opgesloten in ons hart. De vergeten verborgenheden….

Opnieuw, opnieuw en opnieuw…

 maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. (Efeziërs 4:32) Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar zeventig tot zeventig maal zevenmaal. (Matthéüs 18:21-22) Vergeven, het hoort er allemaal bij in ons leven….

Wanneer zacht zand door je vingers glipt.

Alles wat ik ontvangen heb van De Heer heb ik ook allemaal opgeschreven. En soms pak ik de map of schrift er weer even bij.Dan ben ik verwonderd over de grootheid en goedheid van De Heer. Vanmorgen wilde ik iets delen met iemand wat ik een tijdje terug alweer ontvangen had. En zo ga ik weer even bladeren. Kijken wat er allemaal staat. Zo vond ik dit stukje. En dit…

In de spiegel van Zijn ogen

Tijdens mijn gesprek met De Heer over bepaalde onzekerheden kreeg ik zo’n liefdevol woord van Hem. En omdat ik het zo mooi vind en weet dat nog meer mensen zich hier in kunnen vinden heb ik besloten om er een stukje over te schrijven. Daar wil ik ook bij vertellen dat dit woord niet alleen voor mij is, maar ook voor Zijn geliefden die zich onbelangrijk voelen, of de mindere….

De andere kant

En daar zit ik zo weer in mijn hoekje aan tafel. Had al een begin gemaakt om een stukje te schrijven. Het is niet dit stukje geworden, wie weet schrijf ik dat nog verder op een ander moment.  Om een bakje koffie te halen moest ik even naar de keuken. Toen ik weer terug kwam zag ik zoiets moois! Het hoekje aan onze grote tafel waar ik altijd zit te…